Eén van de grootste voertuigtaxateurs in Nederland

Parallelimport en BPM, hoe zit het nou echt?

Begin juli stuurde staatssecretaris Menno Snel van Financiën een uitvoerige brief  (22 pagina’s) naar de Tweede kamer. Hierin legt hij uit dat Nederland al ruim 10 jaar via fiscale prikkels sterk inzet op de vergroening van het wagenparken en wat daar de gevolgen van zijn.

In de brief van de staatssecretaris staan wat interessante tabellen die ik graag met u deel via dit blog.

Ontwikkeling gemiddelde CO2-uitstoot nieuwverkopen

De gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw verkochte personenauto’s in Nederland is in 2017 licht gestegen ten opzichte van 2016. Een mogelijke verklaring voor deze lichte stijging is het terugvallen van de verkopen van PHEV’s.

 

Ontwikkeling emissievrij rijden

De ontwikkeling van volledig elektrische auto’s (EV’s) in het wagenpark loopt tot op heden achter op de raming. Echter de markt van EV’s is volop in ontwikkeling. Er zijn steeds meer automerken die EV’s in hun assortiment hebben; ze worden betaalbaarder en het accubereik van de nieuwe elektrische modellen verbetert. Daarom verwacht de staatssecretaris dat de toename van het aantal EV’s in Nederland doorzet en er eind 2018 tussen de 35.000 en 40.000 EV’s in Nederland geregistreerd staan.

BPM en parallelimport

Verder schrijft de staatssecretaris in zijn brief dat hij op verzoek van het lid Omzigt in de Tweede Kamer in de BPM-materie is gedoken. Zijn conclusies vind ik interessant. In 2017 hebben in Nederland 414.538 nieuwe auto’s een eigenaar gekregen. Het overgrote deel van deze nieuwe auto’s is geproduceerd en geïmporteerd uit het buitenland en vindt, via importeurs, de weg naar de Nederlandse showroom. Voor alle nieuw verkochte auto’s, die in Nederland verkocht worden, zorgt de importeur voor de aangifte en betaling van BPM.

Het overgrote deel (circa 80%) van de BPM-ontvangsten (circa € 2 miljard in 2017) komt via de Nederlandse merkenimporteurs binnen en leidt zowel in de uitvoering en handhaving van de BPM tot weinig problemen. De gemiddelde BPM op nieuwverkochte auto’s in 2017 bedroeg circa € 4.000 en is daarmee 13%  van de gemiddelde verkoopprijs van een auto (€ 31.500).

Uit bovenstaand grafiek kunt u afleiden dat het aantal waardebepalingen op basis van taxatie of koerslijst weliswaar is gegroeid, maar de waardebepaling op basis van de afschrijvingstabel nog steeds het vaakst voorkomt.

Uit bovenstaande tabel kunt u afleiden dat het aantal BPM-aangiften op basis van de afschrijvingstabel toeneemt, maar het BPM-bedrag per auto afneemt. Bij BPM-aangiften op basis van de koerslijsten en taxaties nemen zowel de aantallen aangiften als het BPM-bedrag per auto toe.

Loopt de schatkist geld mis?

De analyse van de staatssecretaris laat zien dat er sinds 2013 meer auto’s zijn geïmporteerd. Eén van de factoren die daarbij een rol speelt? De Nederlandse consumentenvoorkeur verschuift naar oudere, luxere auto’s. Dit komt onder andere door de technologische vooruitgang en een toename in de levensduur van een auto.

De omzetting van de BPM-grondslag naar uitsluitend CO2-uitstoot zorgde er in Nederland voor dat  auto’s met minder optiepakketten aantrekkelijker werden om nieuw aan te schaffen. Want de meeste optiepakketten leiden nou eenmaal tot een hogere CO2-uitstoot. In de landen die ons omringen, zonder vergelijkbare CO2-heffing, zijn vaak meer luxere uitvoeringen op de tweedehandsmarkt beschikbaar. Ongeveer 65% van de parallelimport in 2017 komt uit Duitsland en 14% komt uit België.

Conclusie

De staatssecretaris nuanceert het beeld dat in Nederland – als gevolg van de parallelimport – de Nederlandse schatkist geld misloopt. Hij begrijpt de zorg, maar op basis van zijn analyse is hij van mening dat dit beeld geen recht doet aan de complexiteit van de Nederlandse automarkt.

 

Ruud Jansen

Neem vrijblijvend contact op voor informatie en advies
Stel hier uw vraag.