Eén van de grootste voertuigtaxateurs in Nederland

APK-vrijstelling oldtimers 50 jaar en ouder definitief

Na jarenlang lobbyen door de FEHAC is de APK-vrijstelling voor voertuigen van 50 jaar en ouder definitief. Vanaf 1 januari 2021 gaat deze vrijstelling in. Die vrijstelling is niet zomaar gegeven: mobiel erfgoed wordt uitstekend onderhouden en maar zelden APK-afgekeurd. Want zonder goed onderhoud is er geen veilige, betrouwbare en rijklare oldtimer.

APK-vrijstelling klassiekers 50 jaar

De Europese Unie heeft in 2014 een nieuwe APK-richtlijn aangenomen met de mogelijkheid om vrijstelling van APK te geven voor voertuigen van historisch belang. De FEHAC is ook lid van De Stichting Overlegorgaan APK en zij had de minister al eerder geadviseerd om de oudste historische voertuigen vrij te stellen van APK.

Advies Stichting Overlegorgaan APK

Op basis van het advies van de SO-APK heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten voertuigen van historisch belang die ouder zijn dan 50 jaar per 1-1-2021 geheel vrij te stellen van de APK-plicht. Er is één uitzondering op de regel, de wijziging geldt namelijk niet voor bussen en taxi’s die gebruikt worden voor personenvervoer. Deze vrijstelling is overigens niet geheel nieuw: in 2008 werd er al besloten om voertuigen van vóór 1960 vrij te stellen van APK.

Goed onderhouden en veilige oldtimers van 50 jaar of ouder

Door de RDW is de afgelopen jaren vastgesteld dat historische voertuigen doorgaans uitstekend onderhouden werden. Er geldt ook dat het aantal afkeuringen bij oldtimers heel laag ligt. Bij de APK-keuringen geldt ook dat er zelden aanmerkingen zijn op de veiligheid van deze voertuigen. Dit houdt in dat de keuring van het mobiel erfgoed geen wezenlijke bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Goed onderhoud is en blijft vanzelfsprekend altijd noodzakelijk.

Oldtimer van 50 jaar of ouder APK laten keuren?

Natuurlijk kan iedereen nog gewoon een APK-keuring laten uitvoeren op een historische oldtimer. Dus wie voor de zekerheid nog een keuring wil kan deze ook na 1 januari 2021 vrijwillig aanvragen.

Meer lezen over het hoe en waarom taxeren van uw oldtimer? Ga naar oldtimer taxatie

Meer lezen over het hoe en waarom taxeren van uw motorfiets? Ga naar motorfiets taxatie

Neem vrijblijvend contact op voor informatie en advies
Stel hier uw vraag.